Välkommen till den inofficiella hemsidan om Oskarshamn Airport. All kommersiell trafik lades ned 2014 på grund av bristande lönsamhet. Nu har den tidigare officiella hemsidan återupplivats för att informera om flygplatsens historia, staden i koppling till flygplatsen samt alternativa resvägar för dig som ska resa till eller från Oskarshamn.

Oskarshamn Airport har en lång historia full av kommersiell och privat trafik. Mest känd blev flygplatsen kanske 1989 när en av svensk flyghistorias värsta olyckor inträffade på flygplatsen. Flygplatsen finns kvar och huserar viss privat flygtrafik. Kommersiell trafik samt ambulans- och transportflyg kan inte längre trafikera flygplatsen på grund av brist av bland annat trafikledning och snöröjning.

Kommersiellt flyg

Från 1970 då flygplatsen byggdes har privatpersoner kunnat flyga kommersiellt till flera stora städer inom Sverige. Man har även kunnat flyga utrikes till Köpenhamn under en kortare period. Idag finns inget kommersiellt flyg kvar då kommunen beslutade att dra in det ekonomiska stödet till flygplatsen, stöd som krävdes för att hålla flygplatsen vid liv.

Privat flyg

Även om den kommersiella delen av Oskarshamn Airport har lagts ned så finns fortfarande möjligheten att flyga privatflyg till och från flygplatsen. På så vis kan flygklubbar och andra intresserande fortsätta bruka de fastigheter, landningsbanor och andra tillgångar som trots allt finns kvar efter nedläggningen. Även Kalmar Airport finns tillgänglig för dig som är intresserad av att flyga.

Allt fler svenska flygplatser läggs ned

Antalet flygplatser i Sverige har aldrig varit lägre. Flygandets miljöaspekter i kombination med en ökad inflyttning till städer har gjort att många mindre flygplatser har fått stänga igen verksamheten. Senast i raden var Gävle flygplats som lades ned i slutet av 2016. Även i större städer som Stockholm och Göteborg stängs flygplatser ned. I Stockholm pågår debatten om Bromma flygplats, stadens andra flygplats, för fullt. På landet blir resvägar allt längre för de som vill ta sig ut i Europa eller ännu längre bort. 

För Oskarshamnsbor, precis som för många andra småstadsbor, blir det svårare att ta sig till närliggande flygplats men samtidigt är många av de flygplatser som läggs ned rena förlustaffärer för kommunerna som driver dem. Detta tillsammans med miljöaspekterna gör att framtiden kanske är bättre utan Oskarshamn Airport, Gävle Flygplats och andra små flygplatser runt om i landet.