Flygplatsen i Oskarshamn byggdes 1970 och trafikerades av flertalet flygbolag innan nedläggningen, som skedde sommaren 2014. Något som gjorde att flygplatsen uppmärksammades nationellt (och till viss del internationellt) var olyckan 1989, där 16 personer omkom. Idag huserar Oskarshamns Flygklubb på flygplatsen, som numera endast används för privatflyg.

Historia

Oskarshamns flygplats har genom åren trafikerats av ett flertal flygbolag. Några exempel på det är Syd-Aero, AVIA och Holmströms Flyg, men också de lite mer välbekanta Swedline och Skyways.

Ett försök gjordes till att etablera en linje mellan Oskarshamn och Köpenhamn. På grund av för få passagerare skulle den dock komma att lägga ner ganska snart efter att den påbörjades. Boende nära Oskarshamn har istället fått tagit sig till Kalmar Flygplats eller åka tåg eller buss för att ta sig utomlands. Flygplatsen, som byggdes 1970, lades ned sommaren 2014 efter att kommunen fattat beslut om att inte bidra med mer pengar.

Olyckan 1989

Det var ovan nämnda flygbolag Holmströms Flyg som hade hand om det havererade planet. 1989 skulle bland annat tre riksdagsledamöter, ett kommunalråd och sju andra på en tjänsteresa för en statlig kommitté. Även två AMU-elever befann sig i planet. Vid landning sänktes plötsligt nosen ner i landningsbanan, något som ledde till en explosion och att endast flygplanets bakre parti fanns kvar.

Det här tros ha berott på att piloten inte kompenserade för den snabba sänkning av nosen som uppstod när vingklaffarna fälldes ut och motorerna samtidigt gick på hög effekt. Därtill var flygplanet baktungt, samtidigt som pilotens och övriga besättningens erfarenhet och utbildning ansågs begränsad. Alla 16 omkom.

Nedläggning

När nedläggningen väl påbörjades dröjde det inte särskilt länge innan linjetrafiken avslutades och linjetrafiken slutade för gott. Minoriteten i kommunfullmäktige hade önskat en ytterligare utredning innan beslutet verkställdes, men fick alltså inget gehör.

Viss politisk strid fanns om flygplatsen. Förespråkarna för nedläggningen menade att flygplatsen slukade pengar och att inget flygbolag ville trafikera flygplatsen utan ekonomiska garantier från kommunen. Motståndarna till nedläggningen sa bland annat ”utveckling före avveckling” och pekade på att det är en viktig punkt för ambulansflyget. Flygplatsen finns än idag, men används endast för privatflyg. Ambulansflyg och charterflyg kan inte längre lyfta eller landa i Oskarshamn.