Oskarshamn airport invigdes 1970 och var trafikerad av kommersiell trafik ända till 2014 då all trafik av kommersiell karaktär lades ned. Idag finns flera aktiviteter på flygfältet då privatflyg och flygklubben driver verksamheten vidare. Intresset för privatflyget är stort och man kan som privatperson ta flyglektioner eller prova på flygning tillsammans med utbildade privatpiloter på Oskarshamn airport. Privatflyget, även kallat nöjesflyg, har flera evenemang årligen.

Privatflyg som nöjesflyg på Oskarshamn airport

Oskarshamn airport började som sagt att byggas redan 1970 och har sedan dess erbjudit kommersiell flygtrafik och privatflyg. Idag har flygplatsen lagts ned men aktiviteten har inte avtagit. Privatflyg är fortfarande tillåtet på flygplatsen då förutsättningarna för nöjesflyget är goda på Oskarshamn airport. Det är flygklubben Oskarshamn Flygklubb som driver flygfältets fortsatta aktiviteter på Oskarshamn airport och där du som flygintresserad kan ta del av ett stort utbud av utbildningar, flygningar och andra evenemang kopplat till privatflyget. Inom privatflyget kan du gå utbildning till privatpilot eller trafikflygare.

Flygklubb med privatflyg i Oskarshamn

Utbilda dig inom privatflyg och börja flyga som till exempel privatpilot. Utbildningens längd är cirka 4-5 månader och certifikatet är även användbart utomlands. Grundkrav för att utbilda sig till pilot inom privatflyget är att du är 18 år, har ett godkänt slutbetyg ifrån gymnasiet samt har godkänt på följande gymnasiekurser; Engelska 6, Matematik 2 och Fysik 1a vilket motsvarar Matematik B, Engelska B och Fysik A. Du måste sedan klara ett antal tester för att gå vidare med din utbildning till pilot samt få ett medicinskt intyg från Transportstyrelsen.

Framtid och historia på Oskarshamn airport

Oskarshamn airport är en del av flygets historia då en stor flygplansolycka inträffade på flygplatsen 1989. Det var en flygning med 16 passagerare som skulle iväg på ett statligt uppdrag, varav tre av personerna var riksdagsledamöter. Av oförklarliga skäl så dippade nosen på flygplanet ned i landningsbanan vid landningen och resulterade i en explosion av flygplanet. Endast den bakre delen av flygplanskroppen fanns kvar och alla ombord omkom. Men flygplatsen har varit fortsatt trafikerad och man blickar framåt mot nöjesflygets aktiviteter på flygfältet.

Idag finns flygklubben Oskarshamn Flygklubb på flygplatsen och tillsammans så driver privatpersoner, som är utbildade inom flygning, olika kurser och möjligheter till flygverksamhet på privat nivå. Ett levande flygfält och engagemang för flygning bidrar till ett rikt utbud av upplevelser samt möjligheter att kunna utbilda sig inom flyg och flygning. Tack vare engagemanget i flygklubben kan människor fortfarande ta del av flygning till och från Oskarshamn airport och se till att landningsbanor fortsätter att användas trots att den kommersiella flygplatsen lades ned.