Oskarshamns flygplats ägs idag av Oskarshamns kommun. All kommersiell trafik lades ner redan 2014 men kommunen har behållit flygplatsen i väntan på om SKB skulle behöva en flygplats för det eventuella försvaret som skulle byggas i Oskarshamn. Sedan 2014 har Oskarshamns Flygklubb huserat där och den har använts för privatflyg samt en del av militären. 2017 beslutade kommunstyrelsen dock att den skulle läggas ner för gott – ett beslut som sedan kom att ändras.

Kommunägd flygplats

Foto: TheHighestQualityImages/Shutterstock.com

Oskarshamns flygplats byggdes 1970 och det har hela tiden varit kommunen som har varit ägare. Flygplatsen har drivits och förvaltats av det kommunala bolaget Oskarshamns Utveckling AB. Olika flygbolag har trafikerat flygplatsen under årens gång, bland annat Swedline och Skyways innan de gick i konkurs, och 2008 – 2014 trafikerade flygbolaget Direktflyg sträckan Oskarshamn – Stockholm Arlanda. 2014 beslutade kommunen att lägga ner flygplatsen då företaget som förvaltade den gick med för stor förlust och det ansågs inte längre lönsamt att bedriva kommersiell trafik där.

Sedan 2014 har flygplatsen fortfarande ägts av kommunen och använts för privatflyg och Oskarshamns Flygklubb har huserat där. Både nöjesflygningar och flyg i arbetet har i privat regi lyft och landat på flygplatsen sedan dess. Kommunen har dock inte längre någon flygledning, snöröjning eller brandförsvar där, och det har istället skötts av flygklubben. Hösten 2017 beslutade dock kommunstyrelsen om att lägga ner flygplatsen för gott efter årsskiften 2017/2018, vilket flygklubben och andra delar av Oskarshamns samhälle har protesterat mot, eftersom det skulle innebära en stor förlust för dem.

Flygfältet fortsatt aktivt

I februari meddelade Oskarshamns Kommunstyrelse att beslutet om nedläggningen ska rivas upp. En ny kommunledning gör en tvärvändning och väljer att ändra beslutet. De meddelar också att ägardirektiven kommer att ändras och flygplatsens drift kommer att tillåtas skötas av en extern aktör istället för det kommunalägda bolaget Oskarshamns Utveckling AB. Det innebar glädjande nyheter för Oskarshamns Flygklubb, som även i fortsättningen kommer att kunna bedriva verksamhet på flygplatsen, som de numera själva benämner som flygfält. Om det nya beslutet är permanent eller tillfälligt återstår dock att se.

Flygplatsen kommer alltså att fortsätta att existera och vara ägd av Oskarshamns kommun men troligtvis förvaltas av ett privat företag. Det finns dock inga planer på att återuppta någon kommersiell trafik från flygplatsen. När den lades ner 2014 vände sig samhället Oskarshamn emot detta och undrade varför kommunen satsade på avveckling istället för utveckling. Det är dock en genomgående trend runt om i landet att små kommunala flygplatser läggs ned på grund av dålig lönsamhet och kommuner satsar gärna mer på miljövänliga transportmedel.