Miljoner flygresor sker varje år och människor reser mer än aldrig förr. Alla olika flygplansmodeller kräver en hel del bränsle och därmed är det uppenbart att det blir stora utsläpp i samband med en flygresa. Nedan ska vi titta lite närmare på hur flygplan påverkar vår miljö och vad man gör för att minska denna påverkan. Vi börjar med att gå igenom hur stor del av utsläppen i världen som flygen står för.

Om man ser ur ett globalt perspektiv är flygplan ansvariga för ca 4-5 % av de utsläpp som påverkar vår miljö. När det kommer till Sverige står flygen för hela 10 % av de totala utsläppen i landet. Dock räknar man inte med utrikesflyg i denna statistik och 90 % av svenskarnas flyg är just utrikesflyg. Med andra ord är siffrorna egentligen mycket högre.

Den svenska myndigheten Luftfartsverket  arbetar hårt för att minska det svenska flygets miljöpåverkan, dels genom eget arbete och dels genom att informera om flygets effekter.

Bidrar till växthuseffekten

Visste du att utsläppen för en vanlig personbil under ett års tid är lika stora som en enda flygresa till Thailand? Att ta ett flyg är faktiskt det sämsta transportmedlet om man ser det ur ett klimatperspektiv. Det är de stora mängderna koldioxid som är vår tids största klimatbov. Dessa gaser lägger sig som ett täcke i jordens atmosfär och skapar en växthuseffekt, vilket är skadligt på många sätt.

Växthuseffekten gör, som du säkert förstår med tanke på namnet, att det blir varmare på vår planet. Detta eftersom hinnan av koldioxid gör att värmen stannar i vår atmosfär. Värmen har flera nackdelar, inte minst när det gäller våra kalla poler som smälter i allt snabbare takt. Samtidigt som polerna smälter stiger även vattennivån, vilket i sin tur kan orsaka översvämningar runt om i världen.

Så kan miljöpåverkan minskas

Som tur är finns det flera åtgärder för den som vill minska miljöpåverkan när det gäller flyg. Dels börjar alltfler flygplatser erbjuda biobränsle till flygplanen, vilket kan innebära stora framsteg om fler flygplatser gör detsamma. Utöver detta kan du som passagerare såklart också välja att flyga så lite som möjligt. Försök att använda dig av lokaltrafiken istället. En tågresa genom Europa kanske kan vara något?

Om du verkligen behöver eller vill ta flyget kan du numera sortera flyg efter koldioxidutsläpp, vilket ger dig en översikt över de mest miljövänliga flygen. Du kan även köpa så kallade utsläppsrätter, som innebär att du äger en viss del koldioxidutsläpp. Du kan även stödja projekt som arbetar med just klimatkompensation. Dock rekommenderar vi att du i första hand försöker minska de utsläpp som du själv står för.